OR-T

ръчен инструмент за чембероване с пластмасови ленти

  • Интуитивен
  • Иновативен
  • Интелигентен