Защита на потребителския интерфейс


за работа в тежки условия

Защитна пластина

за употреба върху абразивни повърхности

Скоба за окачване


при статична употреба

Скоба за окачване


при статична употреба