OR-T

handverktyg för bandning med plastband

  • Inuitiv
  • Innovativ
  • Intelligent