Προστασία διεπαφής χρήστη

για χρήση σε επιθετικό περιβάλλον

Πλάκα προστασίας

για χρήση σε λειαντικές επιφάνειες

Αιώρηση τόξου OR-T 130/260/450

για στατικά σημεία

Αιώρηση τόξου OR-T 670

για στατικά σημεία